kalender for HSF 2019

Yderligere info om turene står i Fiskeøjet!!         

 

PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2019/20. 

 

K: Afgang fra klubhus P: Pointtur  A: Artspoint for turen 

 

 

Søndag den 4. august til den 7. August -  to dages tur til det Gule Rev med Bonito. (K) 

Afgang fra klubhuset søndag kl. 12:00 – hjemkomst onsdag kl.? Pris kr. 3410,- som dækker båd, overnatning, kørsel, broafgift, morgen og middagsmad og præmier. Husk sengetøj eller sovepose. 

Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person). Pladserne på båden bliver tildelt efter lodtrækning, dog tages der helbredsmæssige hensyn. Tilmelding og betaling senest onsdag 31. Maj. Til konto nr4406-4406315606 Danske Bank  

Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226  

 

Søndag d. 11. August Makrel medetur. Med ”Viking” fra Helsingør havn. (KA&P) 

Afgang 2:30  Hjemme kl. 14:00.  (Sejltid 05:00 – 12:00 . OBS, der er kun mulighed for medefiskeri. 

Det anbefales at der benyttes tobis eller silde/hornfiskestrimler til agn. 

Der fiskes fra opankret båd, hvor to chummaskiner hele tiden kører og skaber duftspor i vandet. Tackler kan evt. laves på bindeaftnerne i klubhuset. Hvis nok har brug for det, kan der arrangeres ekstra bindeaften – planlagt eller spontant. 

Pris for medeturen Kr: 450, - pr. person + kørsel (i egne biler) Der er præmier til de to største makreller (kun en pr. person) Vi har 12 pladser om bord. 

Turleder Ole Ganderup tlf: 2028 5226 

 

Fredag den 16. August - Madaften i klubhuset kl. 19.00  

Ole Ganderup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris 125 kr. for mad og en genstand. Tag gerne kone eller kæreste med. 

MAX 36 deltager. 

Tilmelding: Johnny Sørensen tlf : 5196 2029. Gerne SMS 

 

Søndag den 18. August - Medekonkurrence (KA&P)  

Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00 Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund. Se reglerne på side 15 i HSF’s foreningsfolder. Der fiskes fra kl. 09:00 til kl. 14:00. Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort alt efter fiskested – men der må påregnes 75 kr. Tilmelding senest den 9. – 8. 

Turleder Ronni Novakovic tlf.: 5054 2293 

 

Søndag den 8. september – Bymatch fladfisk 2019 

Fladfisketur med M/S Odysseus fra Lautrupkaj, kajplads 428, 2150 Nordhavn, Kalkbrænderihavnen, dysten står mellem Korsør, Gørlev og Høng Sportsfiskerforening, hver klub har 8 pladser, der trækkes lod om pladserne kl. 07,30 ved båden. Fisketid: 08,00 – 15,00, afgang fra klubhuset kl. 05,45 – hjemkomst ca. kl. 16,30. Pris: 340 kr. + kørsel. Husk børsteorm, præmie til største fladfisk og til den fisker med den højeste samlede vægt i fladfisk. Rødspætten giver artspoint til årskonkurrencen. Tilmelding senest 01-09-19. 

Mindstemål 27 cm. 

Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226  

 

Fredag den 13. til søndag den 15. September - Gørlev heste og kræmmermarked   

Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende. 

Kontakt Tom Rasmussen for information. Tlf.: 5124 8978 

 

Lørdag – søndag den 21.-22. September - Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P) 

Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter, men det er gedden, som giver artspoint. Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 06:00 til søndag kl 18:00. Man må kun fiske i en periode fra HSF-båd på Tissø, 06:30 – 12:00 eller 12:00 – 17:30, det er valgfrit hvilken dag. Ved tilmelding skal turlederen vide, hvilken periode og du vil fiske på Tissø. Turlederen fordeler bådene. Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningsvande, skal du hente dagkort. Pris inkl. Præmie, senior 50 kr. junior 25 kr. Tilmelding senest den 22 – 9. OBS: Mindstemål for gedder 60 cm. 

Turleder: Ronni Novakovic tlf. 5054 2293  

 

 

Søndag den 29. September – Sildetur med Arresø fra Helsingør (KAP)  

Sildetur fra Herlsingør havn, sejltid 07:00 – 12:00. Pris 260 kr. eks. Kørsel. Vi har 10 pladser. Afgang fra klubhuset kl. 04.15. hjemkomst ca. kl. 14.00. Præmie til den med størst samlet vægt på 5 sild. Tilmelding til turlederen senest den 25/9. 

Turleder: Ole Ganderup tlf.:2028 5226  

 

Onsdag den 2. Oktober – Fælleshygge med sortsild i klubhuset. Kl. 19:00 

Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen og servere dem med fedtemadder og en snaps. Pris 50,-kr. Tag gerne kone, kæreste eller venner med. Tilmelding senest 2/10. Ole Ganderup tlf.:2028 5226  

 

 

Tirsdag den 15. oktober kl. 21.00 slutter specimen konkurrencen og derefter, kan ikke indvejes fisk til konkurrencen.  

 

 Onsdag den 23Oktober – Afslutning på Specimen konkurrence i klubhuset kl. 19:00 

Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.  

 

Søndag 3November – Parfisketur (KAP) 

Afgang fra klubhuset kl. 07:00. Indvejning i klubhuset kl. 14:00. Der må fiskes efter ørreder (40 cm) torsk (40 cm) og fladfisk (27 cm) Point: ørred 10, torsk 6, fladfisk 8, alle pr. påbegyndt 100 g. 

Der må max indvejes 5 fisk pr deltager. Indskud senior 50 kr. junior 25 kr. 

Turleder: Johnny Sørensen tlf. 5196 2029 

 

Fredag den 8. november - Madaften i klubhuset kl. 19.00  

Poul-Erik Christiansen og Helle Knapkøien vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris 125 kr. for mad og en genstand. Tag gerne kone eller kæreste med. 

MAX 36 deltager. 

Tilmelding: Johnny Sørensen tlf : 5196 2029. Gerne SMS 

 

Søndag den 17November – Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP) 

Fælles fiskeplads – afgøres på dagen. Afgang fra klubhuset kl. 07:00. Indvejning på fiskepladsen kl. 14:00. der kan max indvejes 5 fisk pr deltager og største samlet vægt vinder. 

Indskud senior 50 kr. junior 25 kr. Der kan ikke indvejes ørreder i fredningstiden. 

Turleder: Ole Ganderup tlf. 2028 5226 

 

 

Søndag den 1December – Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk. (KAP) 

Fang en fisk og vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 06:30. indvejning i klubhuset kl. 14:00. 

Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset. Der fiskes om 3x1 and med rødvin. Torsk tælle først, hvis der ikke bliver fanget torsk, vinder den med største samlede vægt i fladfisk. 

Der kan ikke indvejes ørreder i fredningstiden. Tilmelding til turlederen senest 30. November. 

Turleder: Michael Jacobsen tlf. 4016 9967 

 

 

Onsdag den 4December – juleafslutning i klubhuset. Kl 19:00 

Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. Tag gerne familie og venner med til en hyggelig aften. 

 

Fredag den 6. December – julefrokost i klubhuset. Kl. 19:00 

Vi hygger os med lidt god mad og hvad dertil hører. Pris 125 kr. I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps. Tilmelding senest 5. december. MAX 25 deltager. 

Tilmelding tlf Johnny Sørensen 5196 2029 

 

 

GODT NYTÅR 

 

2019: 

 

Onsdag den 8. Januar – valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19:00. 

Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter. 

Dem der har pokaler stående, må meget gerne afleverer dem, den aften. 

Sidste tilmeldign til Pighvarturen i Maj samt sverigesturen i April 

 

Søndag den 12Januar – Aborretur til St. Vejle Å (KAP) 

Afgang fra klubhuset kl. 7:00 hjemkomst kl. 15:00. Dagkort og præmie, senior 100 kr. junior 25 kr. Plus kørsel i egen bil. Max. 1 krog på linen, medefiskeri kan anbefales. Alle fisk SKAL genudsættes, så der er flyvende indvejning hos turlederen. Tilmelding senest 9. januar. 

Hvis turen bliver aflyst pga. is eller andet, vil der blive en erstatnings tur den 19Januar 

Turleder: Ole Ganderup tlf. 2028 5226. 

 

Fredag den 24Januar – Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19:00 i klubhuset. 

Dagsorden iflg. Loven. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21. januar 2020. 

Pokaler for største tilmeldt fisk fanget i 2019 vil blive uddelt samme aften. 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen” 

 

Søndag den 2. Februar – Isfisketur (K) 

Vi tager på isfisketur hvis vinteren bliver med meget is. Afgang fra klubhuset kl. 09:00. Indvejning på fiske stedet kl. 14:00 Indskud, senior kr. 50 junior kr. 25. Præmier til størst indvejede fisk. Tilmelding senest 6-2. 

Turleder: Michael Jacobsen – tlf. 4016 9967  

 

Her efter følger de ture / arrangementer i forårsprogrammet vi allerede kender pt. 

 

Onsdag den 8. April  kl. 19,00 

Turmøde for dem som har tilmeldt sig til 4 dages turen til syd Sverige. 

Her aftales kørsel, madplan og hvad der ellers måtte være af forberedelser i forhold til turen. 

Det er samtidigt allersidste chance for at betale resten af deltager gebyret. 

 

Torsdag 23-04 – Søndag 26-04 ,   4 Dags tur til Sydsverige efter havørreder.   (K)                                          

Afgang fra klubhuset torsdag kl. 05,00, (eller evt. onsdag eftermiddag), hjemkomst søndag eftermiddag. 

Pris ca. 1500 kr. som dækker kørsel, bro, forplejning og overnatning. 

De der lægger bil til, har forrang. 

Husk sengetøj eller sovepose. 

Tilmelding senest på første klubaften i 2020, ( 8. Januar ), hvor der ligeledes skal betales 500 kr. i depositum. 

Turleder: Per Andersen 40263429 

 

Onsdag den 6. Maj.  Kl. 19,00    

Turmøde for dem som har tilmeldt sig til weekendturen til vestkysten efter pighvar. 

Her aftales kørsel, grej, hvad skal medbringes og hvad der ellers måtte være af forberedelser i forbindelse med turen. 

 

 

 

Lørdag/søndag den 16. og 17. maj  ( K-A-P )  Pighvar tur til den Jyske vest kyst. 

  

Vi har booket to hytter med plads til i alt 8 personer, på Vejers familie camping, som danner base for weekendens fiskeri. De ligger centralt for fiskeri på de kendte destinationer, som Vejers strand, Børsmose strand og Henne strand. 

Afgang fra klubhuset fredag kl. 14,00 hjemkomst søndag aften. 

Mindstemål 30 cm. 

Præmie til de to største pighvar ( max. En præmie pr. person ) 

Pris 1200 kr. som dækker Hytte + elforbrug, kørsel, bro, morgenmad og madpakker, her ud over skal regnes udgift til aftensmad, som vi spiser ude i byen. 

Husk: linned eller sovepose. 

Tilmelding senest 01-01-20 

Betaling senest 1. Maj til konto nummer: 4406-4406315606     

Turleder: Ole Ganderup   tlf. 20285226 

  

 

Juniorer er velkomne på alle foreningsture, I skal dog kontakte turlederen for at aftale, om der er nogen I kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften. 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.07 | 17:18

Super takfor hjælper

...
14.07 | 17:49

Hej Jesper. Den ligger tæt på solbjerg. Hvis du søger på solbjerg rå ose, så burde den dukke op👍
Mvh. Ronni Novakovic

...
14.07 | 17:07

Et hurtig spørsmål hvor ligger råmosen mvh Jesper Andersen

...
02.05 | 08:17

Hej Steffen. Vi aftaler oftest i klubben hvordan og hvorledes vi gør. Der er rigtig mange der er flinke til at ligge bil til, til de forskellige arrangementer.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE