kalender for HSF 2020

PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2020/ 21. 

K: Afgang fra klubhus  P: Pointtur    A: Artspoint for turen 

 

 

 

Lørdag den 11. juli kl. 12,00Lørdags sild    

Dette er ikke den store forkromede frokost, blot et initiativ til lidt fælles social sammenkomst, over et par stykker rugbrød med lidt sild og hvad vi ellers finder på. Vi har sat et maksimum på 20 deltagere, så hvis du har lyst skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig. Prisen er 50 kr. og der kan købes øl/vand og snaps til 10 kr. pr. genstand. 

 

Hvis der er opbakning til dette tiltag, vil vi lave det nogle gange hen over året. 

Tilmelding senest 8. juli til Ole Ganderup 20285226    oleganderup@privat.dk  

 

 

Søndag den 26. Juli til onsdag den 29. Juli - 2 dages tur til Det Gule Rev. (K) 

Afgang fra klubhuset søndag kl. 12.00 – hjemkomst onsdag kl.? Pris kr. 3200,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen, middagsmad, fryser og præmier. Husk sengetøj eller sovepose. 

Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person). Betaling senest fredag 31. maj til konto nr: 4406-4406315606 Danske Bank.Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226  

 

Søndag d. 9. August Makrel medetur. Med ”Viking” fra Helsingør havn. (K-A-P)  

Afgang 02:30 Hjemme ca. kl. 14:00.  (Sejltid 05:00 – 12:00 . OBS, der er bedst mulighed for medefiskeri. Det anbefales at der benyttes tobis eller silde/hornfiskestrimler til agn.  

Der fiskes fra opankret båd, hvor to chummaskiner hele tiden kører og skaber duftspor i vandet. Tackler kan evt. laves på bindeaftnerne i klubhuset. Hvis nok har brug for det, kan der arrangeres ekstra bindeaften planlagt eller spontant.  

Pris for medeturenKr: 470, - pr. person + kørsel (i egne biler) Der er præmier til de to største makreller (kunen pr. person) Vi har 10 pladser om bord.  

Turleder Ole Ganderup tlf.: 2028 5226  

 

Søndag den 16. August – Medekonkurrence (KAP)  

Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund.Se reglerne på side 15 i HSF’s foreningsfolder. Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00.Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75 kr.Tilmelding senest den 15. – 8. 

Turleder Ronni Novakovic tlf.: 50542293 

 

 

Fredag den 11. til søndag den 13. September - Gørlev heste og kræmmermarked   

Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende. 

Kontakt Tom Rasmussen for information. Tlf.: 51248978 

FORUDSAT AT FORSAMLINGSBEGRÆNSNINGEN ER OPHÆVET. (følg med i dagspressen og på HSF´s hjemmeside). 

 

Lørdag den 19. September kl. 12,00Lørdags sild    

Dette er ikke den store forkromede frokost, blot et initiativ til lidt fælles social sammenkomst, over et par stykker rugbrød med lidt sild og hvad vi ellers finder på. Vi har sat et maksimum på 20 deltagere, så hvis du har lyst skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig. Prisen er 75kr. og der kan købes øl/vand og snaps til 10 kr. pr. genstand. 

 

Tilmelding senest 8. juli til Ole Ganderup 20285226    oleganderup@privat.dk  

 

 

Søndag den 27. September – Sildetur med Arresø fra Helsingør (K-A-P)  

Sildetur fra Herlsingør havn, sejltid 07:00 – 12:00. Pris 300 kr. eks. Kørsel. Vi har 10 pladser. Afgang fra klubhuset kl. 04.15. hjemkomst ca. kl. 14.00. Præmie til den med størst samlet vægt på 5 sild. Tilmelding til turlederen senest den 18/9. 

Turleder: Ole Ganderup tlf.:2028 5226  

 

 

Fredag den 2. Oktober – Fælleshygge med sortsild i klubhuset. Kl. 19:00 

Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen og servere dem med fedtemadder og en snaps. Pris 50,-kr. Tag gerne kone, kæreste eller venner med. Tilmelding senest 2/10. Ole Ganderup tlf.:2028 5226 

 

 

Lørdag –søndag den 3.-4Oktober -Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P) 

Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter, men det er gedden, som giver artspoint. Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 06:00 til søndag kl 18:00. Man må kun fiske i en periode fra HSF-båd på Tissø, 06:30 –12:00 eller 12:00 –17:30, det er valgfrit hvilken dag. Ved tilmelding skal turlederen vide, hvilken periode og du vil fiske på Tissø. Turlederen fordeler bådene. Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningsvande, skal du hente dagkort. Pris inkl. Præmie, senior 50 kr. junior 25 kr. Tilmelding senest den 2.-10 

OBS: Mindstemål for gedder 60 cm.TurlederRonni Novakovic tlf. 5054 2293 

 

 

Søndag den 11. oktober – Bymatch fladfisk 2020. (K-A-P) 

Fladfisketur med M/S Baltic Star fra Lautrupkaj, 2150 Nordhavn, Kalkbrænderihavnen, dysten står mellem Korsør, Gørlev og Høng Sportsfiskerforening, hver klub har 8 pladser, der trækkes lod om pladserne kl. 07,30 ved båden. Fisketid: 08,00 – 15,00, afgang fra klubhuset kl. 05,45 – hjemkomst ca. kl. 16,30. Pris: 370 kr. + kørsel. Husk børsteorm, præmie til største fladfisk og til den fisker med den højeste samlede vægt i fladfisk. Rødspætten giver artspoint til årskonkurrencen. Tilmelding senest 01-09-20. 

Mindstemål 27 cm. 

Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226  

 

 

Tirsdag den 13. oktober kl. 21.00 slutter specimen konkurrencen og derefter, kan ikke indvejes fisk til konkurrencen.  

 

Onsdag den 21. oktober kl. 19.00 præmieoverrækkelse i  specimen konkurrencen 2020.  

 

Søndag 7. November – Parfisketur (KAP) 

Afgang fra klubhuset kl. 07:00. Indvejning i klubhuset kl. 14:00. Der må fiskes efter ørreder (40 cm) torsk (40 cm) og fladfisk (27 cm) Point: ørred 10, torsk 6, fladfisk 8, alle pr. påbegyndt 100 g. 

Der må max indvejes 5 fisk pr deltager. Indskud senior 50 kr. junior 25 kr. 

Turleder Ronni Novakovic tlf.: 50542293 

 

Lørdag den 14. November kl. 12,00Lørdags sild    

Dette er ikke den store forkromede frokost, blot et initiativ til lidt fælles social sammenkomst, over et par stykker rugbrød med lidt sild og hvad vi ellers finder på. Vi har sat et maksimum på 20 deltagere, så hvis du har lyst skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig. Prisen er 75kr. og der kan købes øl/vand og snaps til 10 kr. pr. genstand. 

 

Tilmelding senest 8. juli til Ole Ganderup 20285226    oleganderup@privat.dk  

 

Søndag den 22. November – Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP) 

Fælles fiskeplads – afgøres på dagen. Afgang fra klubhuset kl. 07:00. Indvejning på fiskepladsen kl. 14:00. der kan max indvejes 5 fisk pr deltager og største samlet vægt vinder. 

Indskud senior 50 kr. junior 25 kr. Der kan ikke indvejes ørreder i fredningstiden. 

Turleder: Ole Ganderup tlf. 2028 5226 

 

 

Søndag den 6. December – Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk. (KAP) 

Fang en fisk og vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 06:30. indvejning i klubhuset kl. 14:00. 

Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset. Der fiskes om 3x1 and med rødvin. Torsk tælle først, hvis der ikke bliver fanget torsk, vinder den med største samlede vægt i fladfisk. 

Der kan ikke indvejes ørreder i fredningstiden. Tilmelding til turlederen senest 4. december. 

Turleder: Michael Jacobsen tlf. 4016 9967 

 

 

Onsdag den 9. December – juleafslutning i klubhuset. Kl 19:00 

Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. Tag gerne familie og venner med til en hyggelig aften. 

 

 

Fredag den 4. December – julefrokost i klubhuset. Kl. 19:00 

Vi hygger os med lidt god mad og hvad dertil hører. Pris 125 kr. I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps. Tilmelding senest 10. december. MAX 25 deltager. 

Tilmelding til Ole Ganderup tlf. 2028 5226 

 

 

GODT NYTÅR 

 

Onsdag den 6. Januar – valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19:00. 

Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter. 

Dem der har pokaler stående, må meget gerne afleverer dem, den aften. 

Sidste tilmelding til pighvarturen i maj samt sverigesturen i april 

 

 

Søndag den 10. Januar – Aborretur til St. Vejle Å (KAP) 

Afgang fra klubhuset kl. 7:00 hjemkomst kl. 15:00. Dagkort og præmie, senior 100 kr. junior 25 kr. Plus kørsel i egen bil. Max. 1 krog på linen, medefiskeri kan anbefales. Alle fisk SKAL genudsættes, så der er flyvende indvejning hos turlederen. Tilmelding senest 8. januar. 

Hvis turen bliver aflyst pga. is eller andet, vil der blive en erstatnings tur den 17. Januar.  

Turleder: Ole Ganderup tlf. 2028 5226. 

 

 

Fredag den 29. Januar – Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19:00 i klubhuset. 

Dagsorden iflg. Loven. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 26. januar 2021. 

Pokaler for største tilmeldt fisk fanget i 2020 vil blive uddelt samme aften. 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen” 

 

 

Søndag den 7. Februar – Isfisketur (K) 

Vi tager på isfisketur hvis vinteren bliver med meget is. Afgang fra klubhuset kl. 09:00. Indvejning på fiske stedet kl. 14:00 Indskud, senior kr. 50 junior kr. 25. Præmier til størst indvejede fisk. Tilmelding senest 6-2. 

Turleder: Michael Jacobsen – tlf. 4016 9967 

 

 

 

Onsdag den 17. Februar – Bowlingaften 

Vi køre til Slagelse, hvor vi bowler et par timer. Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler. TurlederJohnny Sørensen tlf. 51962029 

 

 

Onsdag den 24. Februar – Bindeaften kl. 19.00 i klubhuset. 

Foreningen har indkøbt materiale til at binde forfang/tackler til, makrel – fladfisk og andre fiskearter, 

Det koster 50 kr. at deltage, pr gang, også kan man binde så mange forfang/takler man vil. Der er ikke tilmelding til arrangement, man møder bare op. 

Mere info: Ole Ganderup tlf. 20285226. 

 

 

Ture / arrangementer vi allerede kender til 

 

Sverigestur  

7. April Formøde vedr. sverigesturen i klubhuset kl. 19:00 

 

Torsdag 22. April – Søndag 25. April, 4 Dags tur til Sydsverige efter havørreder.   (K)                                          

Afgang fra klubhuset torsdag kl. 05,00, (eller evt. onsdag eftermiddag), hjemkomst søndag eftermiddag. 

Pris ca. 1500 kr. som dækker kørsel, bro, forplejning og overnatning. 

De der lægger bil til, har forrang. 

Husk sengetøj eller sovepose. 

Tilmelding senest på første klubaften i 2021, ( 6. Januar ), hvor der ligeledes skal betales 500 kr. i depositum. 

Turleder: Per Andersen 40263429 

 

12. Maj Formøde vedr. pighvarturen i klubhuset kl. 19:00 

 

 

Lørdag/søndag den 28. til 30. Maj  ( K-A-P )  Pighvar tur til den Jyske vest kyst. 

 

Vi har booket tre hytter med plads til i alt 15 personer, på Vejers familie camping, som danner base for weekendens fiskeri. De ligger centralt for fiskeri på de kendte destinationer, som Vejers strand, Børsmose strand og Henne strand. 

Afgang fra klubhuset fredag kl. 15,00 hjemkomst søndag aften. 

Mindstemål 30 cm. 

Præmie til de to største pighvar ( max. En præmie pr. person ) 

Pris 1000 kr. som dækker Hytte + elforbrug, kørsel, bro, morgenmad og madpakker, her ud over skal regnes udgift til aftensmad, som vi spiser ude i byen. 

Husk: linned eller sovepose. 

Tilmelding senest 06-01-2021 

Betaling senest 1. Maj til konto nummer: 4406-4406315606     

Turleder: Ole Ganderup   tlf. 20285226 

 

 

 

Juniorer er velkomne på alle foreningsture, I skal dog kontakte turlederen for at aftale, om der er 

nogen I kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.          

 

 

 

 

 

Fællesture med Gørlev sportsfiskerforening     

Som noget nyt har vi lavet nogle ture i begge foreninger, som vi kan deltage i 

 

Lørdag D. 22. August. Pølsetur på kysten. 

Vi fisker efter fladfisk, og undervejs vil klubben varme nogle pølser til middag. 

Man sørger selv for agn, Men man kan bestille børsteorm i klubben, dog senest D. 19. August. 

 

Lørdag D. 10. Oktober. Fladfisketur fra land. 

 

 

     

DU HAR NU LÆST VORES PROGRAM - UDEN VORE ANNONCØRER OG SPONSORER, KAN VI IKKE UDSENDE DET. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.07 | 09:45

God ide med medlemslister

...
20.12 | 22:09

Er det muligt at få gps-koordinaterne der afgrænser den zone hvor fiskeei er forbudt?

...
27.07 | 17:18

Super takfor hjælper

...
14.07 | 17:49

Hej Jesper. Den ligger tæt på solbjerg. Hvis du søger på solbjerg rå ose, så burde den dukke op👍
Mvh. Ronni Novakovic

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE