kalender for HSF 2019

Yderligere info om turene står i Fiskeøjet!!         

 

PROGRAM FOR VINTER OG FORÅR 2019.

 

K: Afgang fra klubhus P: Pointtur A: Artspoint for turen

 

Onsdag den 2. Januar – valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19.00.

Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter.

 

Søndag den 6. Januar – Aborretur til St. Vejle Å (KAP)

Afgang fra klubhuset kl. 7.00 hjemkomst kl. 15.00. Dagkort og præmie, senior 100 kr. junior 25 kr. Plus kørsel i egen bil. Max. 1 krog på linen, medefiskeri kan anbefales. Alle fisk SKAL genudsættes, så der er flyvende indvejning hos turlederen. Tilmelding senest 2.. januar.

Hvis turen bliver aflyst pga. is eller andet, vil der blive en erstatningstur den 20. januar.

Turleder: Ole Ganderup tlf. 20285226.

 

Onsdag den 16. Januar – Bindeaften kl. 19.00 i klubhuset.

Foreningen har indkøbt materialer til at binde forfang/tackler til, makrel – fladfisk og andre fiskearter,

Der er ikke tilmelding til arrangement, man møder bare op.

Mere info: Ole Ganderup tlf. 20285226.

 

Fredag den 25. Januar – Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 22. januar 2019. Pokaler for største tilmeldt fisk fanget i 2018 vil blive uddelt samme aften. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen”

 

Søndag den 10. Februar – Isfisketur (KAP)

Vi tager på isfisketur hvis vinteren bliver med meget is. Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på fiske stedet kl. 14.00 Indskud, senior kr. 50 junior kr. 25. Præmier til den største indvejede fisk. Tilmelding senest 6.-2. Turleder: Michael Jacobsen – tlf. 40169967

 

Onsdag den 13. Februar – Bowlingaften

Vi køre til Slagelse, hvor vi bowler et par timer. Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler. Turleder: Johnny Sørensen tlf. 51962029 Tilmelding senest 10. Februar

 

Onsdag den 20. Februar – Bindeaften kl. 19.00 i klubhuset.

Foreningen har indkøbt materiale til at binde forfang/tackler til, makrel – fladfisk og andre fiskearter,

Der er ikke tilmelding til arrangement, man møder bare op.

Mere info: Ole Ganderup tlf. 20285226.

 

Lørdag den 2. marts – Buletur på Øresund med M/S Juventus (KAP)

Afgang fra klubhuset kl. 04,30, hjemkomst ca. kl. 14,00. Der sejles fra Helsingør kl. 07,00 til 12,00.

Der er præmie til de to største torsk. Pris 350 kr. + kørsel.

Tilmelding senest 28-02-19. vi har 6 pladser.

Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226

 

Onsdag den 13. Marts - Grejauktion kl. 19.00 i klubhuset.

Vi vil som tidligere år holde grejauktion.

Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejde.

 

 

 

Onsdag den 20. Marts – Bindeaften kl. 19.00 i klubhuset.

Foreningen har indkøbt materiale til at binde forfang/tackler til, makrel – fladfisk og andre fiskearter,

Der er ikke tilmelding til arrangement, man møder bare op.

Mere info: Ole Ganderup tlf. 20285226.

 

Lørdag den 23. Marts Ørredkonkurrence Tommy´s Cup for HSF’s medlemmer (A&P)

Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00 Indvejning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. HSF udsætter 3 præmier til de 3 største havørreder. Kun en præmie pr deltager. Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk. Indskud senior, kr. 50 junior kr. 25 Tilmelding til turlederen senest dagen før.

Turleder: Ole Ganderup tlf. 20285226.

 

 

Søndag den 7. April – U.F.V. CUP – Den gyldne kejs (A&P)

Kystkonkurrence.Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Top Grej Kalundborgvej 88 · 4200 Slagelse, fornøjelsen at invitere jer til U.F.V. Cup Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning kl. 14.00 til 14.30 Indvejning og præmieoverrækkelse foregår hos Top Grej Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse . Se konkurrence reglerne på www.ufv95.dk  

Tilmelding til turlederen senest d. 30. marts. Indskud kr. 75,00. 

Turleder: Johnny Sørensen tlf.  51962029 – Gerne SMS

 

Lørdag den 27. April - Endagstur til Sydsverige.

Endagstur til den Sydsvenske kyst efter havørreder.

Pris ca. 300, - som dækker benzin og broafgift. Afgang fra Høng kl. ca.06.00

Tilmelding til turlederen senest onsdag den 10. April.

Turleder: Michael Jacobsen – tlf. 40169967

 

Søndag den 5. Maj - HSF’s Åbne Hornfiskekonkurrence (A&P)

Der må fiskes fra kl. 00.00 med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn. Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk fanget fra land, af senior, 3 største fanget af junior og 5 største fanget fra båd af seniorer og 3 største fanget af juniorer. Der vil desuden være lodtrækning på billetterne. Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel. Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng. Hovedgaden 37 B. Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset. Junior over 6 år deltager GRATIS i denne konkurrence og de har EGEN præmierække! Billetsalg i div. Vestsjællandske butikker.

 

Søndag den 2. juni - Venskabsdyst – Tissø konkurrence – gedde, aborre og sandart ( A&P )

Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng. Før afgang starter vi med morgenmad ved bådene. Turlederen indkøber morgenmad. Der må fiskes fra 07,00 til 14,00. Indvejning ved roklubben mellem 14,00 og 14,30. Der kan indvejes 6 fisk pr. deltager, fordelt på 2 gedder som minimum skal veje 2,5 kg. 2 aborrer og 2 sandarter. Gedde giver 6 point, sandart 8 point og aborre 10 point, alle pr påbegyndt 100 gr. Point summen udregnes procentvis i forhold til deltagerantal. Der fiskes om venskabspokalen og den vindende forening sørger for gravering. Indskud: Junior 25 kr. og senior 75 kr.

Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226

 

Mandag 10. Juni 2. pinsedag - Gørlev Sportsfiskerforenings Åbne Hornfiskekonkurrence (A)

Der må fiskes fra kl. 0.00. Indvejning ved Gørlevs Klubhus på sportspladsen mellem kl. 14.30 og 15.00. Billetter kan købes i sportsforretningerne

 

Lørdag – søndag den .-9. Juni - Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P)

Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller 12.00 - 19.00 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i HSFs fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til bådbestillingen. Pris inkl. præmier: senior 50- kr. junior. 25 - kr. Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest d. 5/6.

Turleder: Michael Jacobsen. Tlf. 40169967.

 

Onsdag den 19. Juni – Tur møde kl. 19.00

De sidste informationer til hav turen på det Gule Rev i uge 32.

Sidste frist for tilmelding er den 1. maj 2018.

 

Fredag den 5. til søndag den 7. Juli - Gørlev heste og kræmmermarked

Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.

Kontakt Tom Rasmussen for information. Tlf. 51248978

 

Søndag den 4. August til onsdag den 7. August - 2 dages tur til Det Gule Rev. (K)

Afgang fra klubhuset søndag kl. 12.00 – hjemkomst onsdag kl.? Pris kr. 3200,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen, middagsmad, fryser og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.

Der vil blive trukket lod om pladserne, med helbredsmæssige forhold.

Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person). Betaling senest fredag 31. maj til konto nr: 4406-4406315606 Danske Bank. Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226

 

Søndag den 11. august   Makreltur / Øresund (K, A og P.) 

Makreltur fra Helsingør med ” Viking ”.  Afgang fra klubhuset kl. 02, 30, hjemkomst ca. 14,00 (sejltid 05,00 – 12,00)   Pris: 450 kr. + lidt kørepenge, Vi har hele båden, der vil være præmie til de to største makreller (max. En præmie pr. person). 

Turen er en mede tur hvor der fodres med to chummaskiner, hvor der skabes et duftspor som tiltrækker makrellerne. Hvis du har spørgsmål om tackler, agn og lign. Kontakt turlederen eller kom ned i klubben på en af vores binde aftener. 

Der kan naturligvis også fiskes med pirk og ophængere, men medefiskeriet er langt mere effektivt. 

Turleder: Ole Ganderup.   Tlf. 20285226

 

Søndag den 18. August - Medekonkurrence (KAP)

Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00 Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund. Se reglerne på side 15 i HSF’s foreningsfolder. Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75 kr. Tilmelding senest den 17 – 8.

Turleder: Ronni Novakovic tlf.: 50542293

 

Søndag den 8. september – By match fladfisk (KAP)

Fladfisketur med M/S Odysseus fra Kalkbrænderihavnen ( Lautrupkaj, kajplads 428, 2150 Nordhavn ). Dysten står mellem Korsør, Gørlev og Høng. Hver forening har 8 pladser, der trækkes lod om pladserne kl. 07,30 ved båden. Fisketid 08,00 – 15,00, afgang fra Høng kl. 05,30 – hjemkomst ca. kl. 17,00. Pris 340 kr. + kørsel. Husk børsteorm. Præmie til største fladfisk og til den fisker med højeste samlede vægt i fladfisk. Rødspætten giver arts point til årskonkurrencen. Tilmelding senest 05/9. Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226

 

 

 

Fredag den 13. til søndag den 15. September - Gørlev heste og kræmmermarked

Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.

Kontakt Tom Rasmussen for information. Tlf.: 51248978

 

Lørdag – søndag den 21.-22. September - Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P)

Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter, men det er gedden, som giver artspoint. Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl 18.00. Man må kun fiske i en periode fra HSF-båd på Tissø, 06.30 – 12.00 eller 12.00 – 17.30, det er valgfrit hvilken dag. Ved tilmelding skal turlederen vide, hvilken periode og du vil fiske på Tissø. Turlederen fordeler bådene. Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningsvande, skal du hente dagkort. Pris inkl. Præmie, senior 50 kr. junior 25 kr. Tilmelding senest den 20/9.

Turleder: Ronni Novakovic tlf. 5054229

 

Juniorer er velkomne på alle foreningsture, I skal dog kontakte turlederen for at aftale, om der er nogen I kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.05 | 08:17

Hej Steffen. Vi aftaler oftest i klubben hvordan og hvorledes vi gør. Der er rigtig mange der er flinke til at ligge bil til, til de forskellige arrangementer.

...
01.05 | 17:05

Hej, jeg har et spørgsmål angående fiske klubben, hvad gør medlemmer der ikke har og ikke kan få kørekort til at komme til diverse destinationer ?

...
18.03 | 22:14

Hej Dan. Al information om indmeldelse står under priser:)
Mvh.
Ronni

...
18.03 | 13:34

Jeg vil gerne meldes ind i HSF.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE